kiemtoannoibo.com.vn cung cấp các tài liệu, sách điện tử về thuế, kế toán , kiểm toán.

Tài liệu này dành cho ai?

1. Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng: cần xây dựng chính sách quản lý tài chính chặt chẽ
2. Nhân viên kế toán: 
    - Cần nắm bắt các chính sách thuế nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất, dễ dàng tra cứu nhất và yên tâm khi sử dụng vì các tài liệu này cập nhật các chính sách thuế nhanh nhất, kịp thời nhất. Bạn sẽ không bị rơi vào tình trạng tra cứu một văn bản thuế mà không biết nó đã hết hiệu lực hay chưa.
    - Cần nắm bắt các thủ tục hành chính về thuế.
3. Người làm tư vấn thuế: cần quản lý văn bản thuế điều chỉnh cùng một nội dung.
4. Kiểm toán viên (bao gồm kiểm toán độc lâp và kiểm toán nội bộ): cần công cụ tra cứu chính sách thuế, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, cẩm nang hạch toán kế toán ...
5. Những ai quan tâm đến việc làm thế nào để nộp thuế đúng quy định của nhà nước nhưng số tiền phải nộp là nhỏ nhất.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết mang đến cho các bạn tài liệu bổ ích nhất, hãy cho chúng tôi biết sản phẩm nào làm cho các bạn cảm thấy bất tiện, chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngay khi có thể.