Phát hành sách quy trình kiểm toán nội bộ

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/11/2011 12:24 - Người đăng bài viết: kiemtoannoibo
quy trình kiểm toán nội bộ

quy trình kiểm toán nội bộ

Cuốn sách CC-KTNB-Quy trình kiểm toán nội bộ sẽ hướng dẫn bạn cách làm từ A->Z bên cạnh đó còn có biểu mẫu đính kèm bằng word và excel để bạn tham khảo, chỉnh sửa theo ý bạn.
Sau một thời gian dài đàm phán với tác giả cuốn sách CC-KTNB-Quy trình kiểm toán nội bộ, ngày 11/11/2011, tại web kiểm toán nội bộ đã chính thức phát hành cuốn sách CC-KTNB-Quy trình kiểm toán nội bộ.

Cuốn sách này đúc kết 10 năm tâm huyết trong nghề kiểm toán nội bộ của tác giả, cuốn sách như một cuốn cẩm nang hướng dẫn bạn cần làm gì, làm như thế nào từ A -> Z để thực hiện quy trình kiểm toán nội bộ. Đặc biệt hơn nữa, cuốn sách này còn kèm theo biểu mẫu bằng bản word và excel cho phép em copy để thay đổi và chỉnh sửa theo ý bạn.

Xem chi tiết tại đây:
http://kiemtoannoibo.com.vn/20-ke-toan-kiem-toan/148-quy-trinh-kiem-toan-noi-bo.html

Tóm tắt nội dung
| |-- 01. Lời mở đầu
| |-- 02. Bước 1-Khảo sát
| |-- 03. Bước 2-Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán
| |-- 04. Bước 3-Thông báo kiểm toán
| |-- 05. Bước 4-Thực hiện kiểm toán
| |-- 06. Bước 5-Lập báo cáo kiểm toán
| |-- 07. Bước 6-Theo dõi thực hiện các đề xuất, kiến nghị
| |-- 08. Bước 7-Báo cáo hậu kiểm soát
| |-- 09.01. Phụ lục 01
| |-- 09.02. Phụ lục 02
| |-- 09.03. Phụ lục 03
|
| |-- Biểu mẫu (bằng word và excel)
| | |-- 00. Bảng câu hỏi
| | |-- 01. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh
| | |-- 02. Tìm hiểu CS kế toán và chu trình KD
| | | |-- 01.Tìm hiểu chu trình mua hàng_ phải trả_chi tiền
| | | |-- 02.Tìm hiểu chu trình hàng tôn khó_ giá thành_ giavon
| | | |-- 03.Tìm hiểu chu trình lượng và trích theo lượng
| | | |-- 04.Tìm hiểu chu trình TSCD và XDCB
| | | |-- 05.Tìm hiểu chu trình bán hàng_phải thử_thu tiền
| | | |-- 06.Walk through chu trình bán hàng_phải thử_thu tiền
| | |-- 03. Phân tích sơ bộ BCTC
| | |-- 04. Sắp xếp rủi ro
| | |-- 05. Mẫu kế hoạch kiểm toán
| | |-- 06. Xác định phương pháp chọn mẫu- cở mẫu
| | |-- 07. Chương trình kiểm toán chi tiết
| | |
| | | |-- A-Kiểm tra hệ thống KSNB
| | | | |-- A-IA110 Kiểm tra kiểm soát chu trình bán hàng phải thử thu tiền
| | | | |-- A-IA210 Kiểm tra kiểm soát chu trình mua hàng -phải trả - trả tiền
| | | | |-- A-IA310 Kiểm tra kiểm soát chu trình HTK-GT-GVon
| | | | |-- A-IA410 Kiểm tra kiểm soát chu trình lượng-phải trả NLD
| | | | |-- A-IA510 Kiểm tra kiểm soát chu trình TSCD-XDCB
| | | |
| | | |-- B-Kiểm tra chi tiết tài sản
| | | | |-- B-IA130-Tiền và các khoản tương đương tiền
| | | | |-- B-IA132-Phiếu kiểm kê tiền mặt
| | | | |-- B-IA133-Mẫu thư xác nhận TGNH
| | | | |-- B-IA135-Mẫu giấy tờ làm việc chi tiết
| | | | |-- B-IA230-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn
| | | | |-- B-IA231-Mẫu TXN khoản đầu tư
| | | | |-- B-IA330-Các khoản phải thử khách hàng ngắn hạn và dài hạn
| | | | |-- B-IA331-Mẫu thư xác nhận (non blank)
| | | | |-- B-IA332-Mẫu thư xác nhận (blank)
| | | | |-- B-IA430-Các khoản phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn và dài hạn
| | | | |-- B-IA530-Hàng tồn kho
| | | | |-- B-IA531-Chương trình kiểm kê Mẫu
| | | | |-- B-IA532-Phiếu kiểm kê HTK
| | | | |-- B-IA630-Chi phí trả trước & tài sản ngắn hạn, dài hạn khác
| | | | |-- B-IA730-TSCDHH, TSCVH, XDCB DD và BDS đầu tư
| | | | |-- B-IA830-TSCD thuê tài chính
| | | |
| | | |-- C-Kiểm tra chi tiết nợ phải trả
| | | | |-- C-IA130-Vay và nợ ngắn hạn và dài hạn
| | | | |-- C-IA131-Mẫu thư xác nhận vay
| | | | |-- C-IA230-Phải trả nhà cung cấp ngắn hạn và dài hạn
| | | | |-- C-IA330-Thuế, các khoản phải nộp NN và Thuế hoãn lại
| | | | |-- C-IA430-Phải trả người lao động, các khoản trích theo lương
| | | | |-- C-IA530-Chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn
| | | | |-- C-IA630-Phải trả nội bộ và phải trả khác ngắn hạn và dài hạn
| | | |
| | | |-- D-Kiểm tra chi tiết nguồn vốn
| | | | |-- D-IA130-Nguồn vốn chủ sở hữu
| | | | |-- D-IA230-Cổ phiếu quỹ
| | | | |-- D-IA330-Nguồn kinh phí và quỹ khác
| | | | |-- D-IA430-Tài khoản ngoại bảng CDKT
| | | |
| | | |-- E-Kiểm tra chi tiết báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| | | | |-- E-IA130-Doanh thu
| | | | |-- E-IA230-Giá vốn hàng bán
| | | | |-- E-IA330-Chi phí bán hàng
| | | | |-- E-IA430-Chi phí quản lý doanh nghiệp
| | | | |-- E-IA530-Doanh thu và chi phí tài chính
| | | | |-- E-IA630-Thu nhập và chi phí khác
| | | | |-- E-IA730-Lãi trên cổ phiếu
| | | |
| | | |-- F-Soát xét tổng hợp khác
| | | | |-- F-IA110-Kiểm tra tính tuân thủ PL và các quy định
| | | | |-- F-IA120-Soát xét các bút toán tổng hợp
| | | | |-- F-IA130-Kiểm toán năm đầu tiên-Số đủ đầu năm
| | | | |-- F-IA140-Soát xét về giao dịch với các bên liên quan
| | | | |-- F-IA150-Soát xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính
| | | | |-- F-IA160-Đánh giá khả năng hoạt động liên tục
| | | | |-- F-IA170-Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán
| | | | |-- F-IA180- Soát xét về các tài sản, nợ tiềm tàng và các khoản cam kết
| | | | |-- F-IA190-Soát xét về thay đổi chính sách kế toán và sai sót
 
| | |-- 08. Thông báo kiểm toán mẫu
| | |-- 09. Báo cáo kiểm toán
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 338
  • Tháng hiện tại: 12700
  • Tổng lượt truy cập: 2914839

Tin tức mới nhất

Bài được xem nhiều nhất