Doanh Nghiệp cần chuẩn bị những gì trước khi Cơ Quan Thuế xuống doanh nghiệp quyết toán

Đăng lúc: Thứ tư - 20/11/2013 08:33 - Người đăng bài viết: kiemtoannoibo
Doanh Nghiệp cần chuẩn bị những gì trước khi Cơ Quan Thuế xuống doanh nghiệp quyết toán

Doanh Nghiệp cần chuẩn bị những gì trước khi Cơ Quan Thuế xuống doanh nghiệp quyết toán

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý : Giấy Phép ĐKKD, ĐK Thuế(nếu có),các quyết định bổ nhiệm TGĐ,GĐ,Trưởng các bộ phận...,hồ sơ đăng ký ban đầu với CQ Thuế như : Phương pháp khấu hao ts, định mức tiêu hao NVL (nếu có),hình thức kế toán áp dụng, Đăg ký KTT-người phụ trách KT, CV Đăng ký tài khoản TGNH...vv..
Doanh Nghiệp cần chuẩn bị những gì trước khi Cơ Quan Thuế xuống doanh nghiệp quyết toán.

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý : Giấy Phép ĐKKD, ĐK Thuế(nếu có),các quyết định bổ nhiệm TGĐ,GĐ,Trưởng các bộ phận...,hồ sơ đăng ký ban đầu với CQ Thuế như : Phương pháp khấu hao ts, định mức tiêu hao NVL (nếu có),hình thức kế toán áp dụng, Đăg ký KTT-người phụ trách KT, CV Đăng ký tài khoản TGNH...vv...

1/ Về báo cáo thuế :

Kiểm tra lại xem các báo cáo thuế đã đúng, chuẩn chỉ chưa ? Đối chiếu báo cáo thuế với sổ thuế 1331 và 3331, đối chiếu báo cáo thuế với hóa đơn đầu vào, đầu ra. Nếu sai sót thì làm báo cáo điều chỉnh, bổ sung. 

1.1 Với thuế GTGT : Sắp xếp 12 tháng/năm & đối chiếu sổ 1331 của năm đó với số liệu trên tờ khai thuế. Chênh lệch ở đâu thì lập file word giải trình sẵn => Sau đó thực hiện điều chỉnh báo cáo thuế nếu bc thuế sai, hoặc hạch toán điều chỉnh vào năm hiện hành nếu sổ sách sai
Kiểm tra các hóa đơn đầu vào trên 20 triệu đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để đc khấu trừ thuế GTGT chưa ? như UNC chuyển khoản ? Biên Bản đối chiếu, bù trừ công nợ ? Hợp Đồng Kinh Tế/Mua Bán- quy định rõ điều khoản trả chậm- nếu thanh toán chậm nên làm file mềm excel kiểm tra toàn bộ hóa đơn VAT vào- File cần thể hiện được ngày tháng hóa đơn, kỳ kê khai thuế, ngày thanh toán theo hợp đồng, ngày chuyển khoản thanh toán...=> Để lọc những hóa đơn ko đủ đk khấu trừ & điều chỉnh hợp đồng mua bán cho hợp lý.) 

1.2 Với tờ khai Quyết Toán Thuế TNDN : Kiểm tra Doanh Thu/Chi Phí trên Tờ Khai Thuế so với sổ sách ? Chênh lệch giữa LN kế toán với LN Thuế ở đâu cũng phải tự giải trình sẵn trên file word. 

Có thời gian thì soát xét lại các khoản chi phí, tự khoanh vùng xem những chi phí nào có khả năng bị loại, rủi ro lớn nhất (là những khoản chi phí ko theo Luật Thuế, ko được chấp nhận theo Luật Thuế...) ví dụ : Chi phí nhân viên đi công tác đã đủ hồ sơ chưa (Quyết định cử đi công tác, giấy đi đường, cuống vé máy bay,hóa đơn hợp pháp.) ; chi phí ăn uống, tiếp khách, quảng cáo...có bị vượt tỷ lệ khống chế theo quy định hay không ? Chi phí lương, các quyết định tăng lương/giảm lương,hợp đồng lao động có đầy đủ ko, quyết định phụ cấp..., các khoản chi phí trích trước, chờ phân bổ, khấu hao tscđ, giá vốn...

1.3 Với tờ khai QT Thuế TNCN : Kiểm tra xem số liệu trên bảng lương đã khớp với số liệu trên TK Thuế TNCN chưa (Phần Thu Nhập Chịu Thuế)? Danh sách, tên tuổi đã khớp giữa bảng lương với tên tuổi trên tờ khai QT Thuế TNCN chưa ? Quan trọng nữa : Kiểm tra hợp đồng lao động xem đã đầy đủ chưa ? Và các khoản thu nhập + phụ cấp trên bảng lương đã quy định cụ thể trong HDLD chưa ?Lương bao nhiêu đ/tháng ? phụ cấp A bn đ/tháng ? phụ cấp b đồng/tháng...phải cụ thể số tiền & cụ thể khoản phụ cấp, trợ cấp nếu các khoản phụ cấp, khoán chi... không được quy định trong HDLD thì phải được quy định trong thỏa ước LD,hoặc có QĐ của HDQT, HĐTV / 

1.4 Với Thuế GTGT NK (nếu có) : Kiểm tra hồ sơ NK, Tờ Khai Hải Quan, Lệnh Chuyển Tiền & Chứng từ nộp thuế GTGT NK, kê khai thuế GTGT NK = Biên Lai, Chứng từ nộp thuế GTGT NK (KO khai = TKHQ, nếu khai bằng TK HQ thì làm thay thế bC Thuế nộp lại trước khi Thuế xuống lv )

2/ Về sổ sách kế toán :

Lấy bảng cân đối phát sinh tài khoản từng năm căn cứ vào đó kiểm tra sổ sách xem đã in đủ sổ sách theo BCDPSTK chưa ?Phiếu thu/Phiếu chi/Phiếu nhập/Phiếu Xuất/Phiếu kế toán...đã đầy đủ dấu và chữ ký trên phiếu chưa ?
Lưu ý một số tài khoản phải in sổ chi tiết như sổ TGNH nếu CTY mở nhiều tk ngân hàng ở các NH khác nhau, hoặc mở nhiều tk ngân hàng vừa là VNĐ, vừa là ngoại tệ.../ Sổ chi tiết 154(nếu có), sổ chi tiết 131/331, 141,333,338, 311, 635 (Nếu vay ngân hàng, & vay của các NH khác nhau...)

2.1 Kiểm tra kỹ các khoản phải thu, phải trả trên sổ sách so với hóa đơn mua vào/bán ra. Số dư cuối năm, làm biên bản xác nhận công nợ.

2.2. Kiểm tra sổ 112 với số phụ ngân hàng theo tháng & năm, số dư cuối năm khớp với số dư cuối năm trên sổ phụ NH & xác nhận số dư cuối năm do NH gửi không ?(Có NH ko gửi xác nhận số dư cuối năm thì thôi) 

2.3 Kiểm tra sổ quỹ Tiền Mặt, tránh hiện tượng âm quỹ,Sổ quỹ phải có số dư cuối ngày trên sổ quỹ. Nhiều DN cuối tháng dương quỹ nhưng trong tháng vẫn có ngày âm quỹ : Không có thu sao có chi ??? =>Cần kiểm tra và điều chỉnh lại...

2.4. Làm file mềm tự giải trình sẵn chênh lệch giữa doanh thu - giá vốn, của từng hóa đơn xuất ra.HĐ đầu ra nào có giá bán lỗ so với giá vốn thì giải trình sẵn, chuẩn bị các hồ sơ đi kèm để giải trình.

2.5 Đối chiếu sổ chi tiết 333 với chứng từ nộp thuế (Giấy nộp tiền NSNN, biên lai thuế hoặc UNC...) mà doanh nghiệp đang lưu giữ. Tự làm file excel tổng hợp các khoản thuế đã nộp theo chứng từ. Bởi khi QT Thuế, trên BB làm việc CQ Thuế sẽ tổng hợp quan hệ Nghĩa Vụ NSNN của Doanh Nghiệp trên BBQT (Thuế lấy theo số họ lưu trên hệ thống QLT, nếu có sai lệch so với chứng từ NSNN mà DN lưu giữ thì CTY bạn y/c Thuế điều chỉnh)

2.6 Kiểm tra sổ sách của các khoản chi phí : TK đầu 6, & 811, loại trừ các khoản chi phí không phù hợp theo Luật Thuế.

2.7 Kiểm tra nhập xuất tồn kho, in chi tiết NXT từng mặt hàng & có số dư cuối ngày của từng mặt hàng (giống in sổ quỹ) để CQ Thuế kiểm tra hiện tượng âm kho.(Không có nhập kho, lại có xuất kho=>????)

2.8. Kiểm tra sổ giá thành (nếu có) & phải có sẵn bảng định mức đã đăng ký với CQ Thuế

2.9. Nếu có phát sinh các khoản vay ngân hàng/ vay cá nhân thì kiểm tra sắp xếp đầy đủ KUNN từng lần theo phát sinh, kiểm tra các khoản lãi vay với sổ chi tiết 635. Lập file excel tổng hợp chi phí lãi vay ps từng tháng (cái này lấy từ sổ 635, trừ TH chi phí lãi vay đủ đk vốn hóa thì ko nằm trên 635...)

2.10. Kiểm tra chi phí khấu hao tài sản / hồ sơ tài sản.

2.11.Kiểm tra, đối chiếu sổ 3383,3384,3388 hoặc 3389 với bản đối chiếu của bên CQ Bảo hiểm xã hội hàng tháng.


2.12. Hồ sơ đặt in hóa đơn, thanh hủy hóa đơn cũ, thông báo phát hành sd hóa đơn mới, các báo cáo sử dụng hóa đơn lưu trữ đầy đủ....
Kiểm tra hóa đơn xem hợp pháp chưa ? : Hóa đơn đầu vào đã đảm bảo đúng đủ các thông tin bắt buộc phải có theo quy định TT 153/2010/TT-BTC chưa ? Tra cứu xem các hóa đơn đầu vào (nếu ko có thời gian cố gắng tra cứu những hóa đơn trị giá trên 20 triệu ) đã được bên bán đã làm thông báo phát hành sd hóa đơn với CQ Thuế chưa ? tình trạng NNT đang hoạt động hay tạm ngừng, bỏ trốn, khóa MST....vàohttp://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ vàhttp://gdt.gov.vn/ để tra cứu nhé !

Lập 1 file excel tổng thể hiện số liệu đã kê khai - số liệu kiểm tra (mình tự kiểm tra trước thuế) - chênh lệch (là phần ko được chấp nhận theo Luật Thuế) => Khoanh vùng được các hóa đơn bị loại, các khoản chi phí ko được chấp nhận theo Luật Thuế hoặc phân bổ chưa phù hợp...


Lưu ý thêm : 

+ Đối chiếu sổ chi tiết 152,155,156 với tổng hợp nhập xuất tồn kho, thẻ kho.

+ Đối chiếu sổ chi tiết 211, 214 với danh mục tài sản, thẻ tài sản, bảng tính khấu hao tscđ

+ Đối chiếu sổ chi tiết 142, 242, 153 với danh mục công cụ dụng cụ, danh mục các khoản chi phí trả trước, bảng phân bổ hoặc bảng trích chi phí trả trước.

Ví dụ : Đề phòng trường hợp định khoản Nợ 211 + Nợ 1331/Có 331,111,112 . Nhưng sau đó quên không khai báo tăng tài sản trong danh mục tài sản & không thực hiện trích khấu hao tài sản, nên dẫn đến sổ chi tiết 211 tổng phát sinh Nợ > tổng NG trên bảng tính khấu hao.(TH CTY phát sinh nhiều TS, rất dễ bỏ sót & hiện tượng này cũng đã từng xảy ra với 1 số đơn vị mình đc biết.)


Về cơ bản là vậy !

Nguồn tin: webketoan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 393
  • Tháng hiện tại: 9617
  • Tổng lượt truy cập: 2899477

Tin tức mới nhất

Bài được xem nhiều nhất