Đổi tên công ty vẫn dùng được hoá đơn cũ

Đăng lúc: Thứ năm - 17/05/2012 08:18 - Người đăng bài viết: kiemtoannoibo
Đổi tên công ty vẫn dùng được hoá đơn cũ

Đổi tên công ty vẫn dùng được hoá đơn cũ

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên, nhưng mã số thuế, địa chỉ không thay đổi được áp dụng như trường hợp thay đổi địa chỉ theo hướng dẫn nêu trên. Doanh nghiệp đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng hết các số hóa đơn đã đặt in.”
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 
Số: 6251/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2011
 
Kính gửi: Công ty CP Đầu tư KCN Dầu Khí – Idico Long Sơn
Đ/chỉ : 67 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành,Quận 1
Mã số thuế: 3500811001
 
Trả lời văn thư số 433/PIVLS-TCKT ngày 06/7/2011 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
1/ Về việc sử dụng tiếp hóa đơn đặt in khi đổi tên Công ty :
- Căn cứ khoản 2 điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.
Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.”
- Căn cứ công văn số 448/TCT-CS ngày 09/2/2011 của Tổng Cục Thuế về trả lời vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC:
“... Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên, nhưng mã số thuế, địa chỉ không thay đổi được áp dụng như trường hợp thay đổi địa chỉ theo hướng dẫn nêu trên. Doanh nghiệp đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng hết các số hóa đơn đã đặt in.”
Trường hợp của Công ty theo trình bày, đầu năm 2011 đã đặt in 500 cuốn hóa đơn GTGT để sử dụng, đến nay mới chỉ sử dụng 6 cuốn; theo nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty đổi tên (mã số thuế, địa chỉ không thay đổi) thì Công ty được sử dụng hóa đơn đã in sẵn tên cũ nhưng phải đóng dấu tên mới vào bên cạnh theo hướng dẫn trên.

2/ Về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT):
- Căn cứ tiết c khoản 3 điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế:
“ Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.”;
- Căn cứ điểm 1 và điểm 3 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT:
“Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.”;
“Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.”
Trường hợp của Công ty theo trình bày là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có trụ sở chính tại TP.HCM; hiện Công ty có dự án đầu tư tại quận 7, đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra và có số thuế GTGT đầu vào của dự án trên 200.000.000 đồng; đồng thời Công ty có phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu hết lũy kế âm liên tục từ 03 tháng trở lên thì Công ty thực hiện kê khai và hoàn thuế theo hướng dẫn tại tiết c khoản 3 điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC; điểm 1 và điểm 3 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.
Về thủ tục hồ sơ : Công ty chỉ lập 01 bộ hồ sơ hoàn thuế chung cho cả 02 trường hợp: dự án có số thuế đầu vào phát sinh trên 200.000.000 đồng và số thuế GTGT đầu vào lũy kế âm liên tục 03 tháng trở lên.
Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 4
- Lưu: HC, TTHT
1298-110872/2011 To Anh
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga


Nguồn tin: http://kiemtoannoibo.com.vn
Từ khóa:

thay đổi

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 59
  • Hôm nay: 403
  • Tháng hiện tại: 12765
  • Tổng lượt truy cập: 2914904

Tin tức mới nhất

Bài được xem nhiều nhất