Miễn thuế TNCN đối với tiền lãi trả cho các nhà đầu tư.

Đăng lúc: Thứ năm - 25/08/2011 11:55 - Người đăng bài viết: kiemtoannoibo
Căn cứ theo các quy định nêu trên thì: Khoản tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí trả cho các nhà đầu tư, được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.
  BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ  
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   2642/TCT-TNCN   
V/v thuế TNCN đối với tiền lãi trả cho các nhà đầu tư.
Hà nội, ngày  01 tháng 8  năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trả lời công văn số 5965/CT-TTHT ngày 21/6/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế TNCN đối với tiền lãi trả cho các nhà đầu tư chứng khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 12 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 có quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:
“Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.”
- Tại khoản 12 Điều 4 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã có quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:
“Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.”
Căn cứ theo các quy định nêu trên thì: Khoản tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí trả cho các nhà đầu tư, được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT(2b));
- Lưu: VT, TNCN(2b).Hồng
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
 
 

          Phạm Duy Khương

 
Từ khóa:

chứng khoán

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 306
  • Tháng hiện tại: 12668
  • Tổng lượt truy cập: 2914807

Tin tức mới nhất

Bài được xem nhiều nhất