Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm

Đăng lúc: Thứ năm - 30/06/2011 15:52
Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm

Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm

“Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm 1, 2 và 3, Mục I, Phần B, Thông tư này hết hiệu lực vào thời điểm hết hiệu lực của Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 – 2005.”

 Ưu đãi thuế TNDN đối với DN phần mềm

1. CÁC GIAI ĐOẠN ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DN PHẦN MỀM

Căn cứ vào mục C TT 123/2004/TT-BTC:

“Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm 1, 2 và 3, Mục I, Phần B, Thông tư này hết hiệu lực vào thời điểm hết hiệu lực của Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 – 2005.”

Thì thuế suất thuế TNDN được ưu đãi chia làm 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 2000 – 2005
  • Giai đoạn sau 2005

 2. THUẾ SUẤT THUẾ TNDN GIAI ĐOẠN 2000-2005

2.1 Đối với doanh nghiệp thành lập trước năm 2000

thì được hưởng ưu đãi theo Theo điều 3 QĐ 128/2000/QĐ-TTG

Điều 3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam và doanh nghiệp phần mềm nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với các mức sau :

a) Thuế suất 25%.

b) Thuế suất 20% đối với doanh nghiệp đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

c) Thuế suất 15% đối với doanh nghiệp đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các địa bàn đầu tư nêu tại điểm b, c khoản này được quy định theo Danh mục B, C của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

2. Doanh nghiệp phần mềm thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%.

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm theo Luật Đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm, được hưởng thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài đối với thu nhập từ các hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2.2 Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong giai đoạn từ 2000-2005

Thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Phần B, mục I TT 123/2004/TT-BTC:

1. Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể từ khi doanh nghiệp phần mềm mới thành lập bắt đầu hoạt động kinh doanh.

2. Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

3. Doanh nghiệp phần mềm đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế) ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2, Mục I, Phần B, Thông tư này thì doanh nghiệp phần mềm có quyền lựa chọn hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2, Mục I, Phần B, Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại.

3. THUẾ SUẤT THUẾ TNDN GIAI ĐOẠN SAU 2005

Được điều chỉnh bởi các văn bản luật sau:

Luật thuế TNDN

Còn hiệu lực:

14/2008/QH12 luật thuế TNDN

Các văn bản hướng dẫn, sửa đổi liên quan đến luật thuế TNDN

Hết hiệu lực:

09/2003/QH11, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

164/2003/NĐ-CP hướng dẫn LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

128/2003/TT-BTC, hướng dẫn luật và NĐ

88/2004/TT-BTC, sửa đổi TT 128

152/2004/NĐ-CP, sửa đổi NĐ 164

24/2007/NĐ-CP, thay thế NĐ 164 và NĐ 152

134/2007/TT-BTC, TT hướng dẫn NĐ 124

Luật Đầu tư

Còn hiệu lực

59/2005/QH11, luật đầu tư

108/2006/NĐ-CP, hướng dẫn luật đầu tư

Hết hiệu lực

03/1998/QH10, luật sửa đổi khuyến khích đầu tư trong nước

51/1999/NĐ-CP, hướng dẫn luật đầu tư

Luật công nghệ thông tin

67/2006/QH11, luật công nghệ thông tin

71/2007/NĐ-CP, hướng dẫn luật công nghệ thông tin

Toàn bộ các văn bản liên quan đến ưu đãi thuế TNDN, và các sắc thuế khác đối với DN phần mềm được tập hợp trong sách điện tử: VB_ưu đãi thuế DN phần mềm 260411, tại web http://kiemtoannoibo.com.vn bạn sẽ thoải mái tra cứu bằng cách gõ từ khoá vào mục search, toàn bộ các văn bản có từ khoá liên quan sẽ được liệt kê và bôi đậm lên

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 223
  • Tháng hiện tại: 13378
  • Tổng lượt truy cập: 2915517

Tin tức mới nhất

Bài được xem nhiều nhất